Υπηρεσία Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN)

Η υπηρεσία πρόσβασης στο δίκτυο δεδομένων του ΤΕΙ ΑΜΘ μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου (Virtual Private Network - VPN) προσφέρει τη δυνατότητα σε απομακρυσμένους χρήστες που είναι συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο, αλλά εκτός του δικτύου του ιδρύματος, να συνδεθούν με ασφαλή τρόπο με αυτό. Το όφελος αυτής της σύνδεσης είναι ότι οι απομακρυσμένοι χρήστες του ΤΕΙ ΑΠΘ, ανεξάρτητα του τρόπου που συνδέονται στο Διαδίκτυο να απολαμβάνουν τις ίδιες υπηρεσίες που θα είχαν αν συνδέονταν απ' ευθείας στο δίκτυο του ΤΕΙ ΑΜΘ:

  • Πρόσβαση σε δεδομένα και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα μόνο μέσω του δικτύου του TEI ΑΜΘ, όπως πχ οι συνδρομές της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.
  • Ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες του TEI ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν είναι εγγυημένη η ασφάλεια του δικτύου πρόσβασης.

Από τη στιγμή που ενεργοποιηθεί το VPN, όλη η δικτυακή κίνηση του υπολογιστή του χρήστη δρομολογείται κρυπτογραφημένη στο δίκτυο του ΤΕΙ όπου αποκρυπτογραφείται και δρομολογείται στον τελικό προορισμό της. Η προέλευση των δεδομένων εμφανίζεται σε τρίτους να προέρχεται από το δίκτυο του ίδιου του ΤΕΙ.

 

Η σύνδεση στον VPN server του ΤΕΙ ΑΜΘ μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας το λογισμικό openVPN.

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία VPN πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε το κατάλληλο λογισμικό στον υπολογιστή σας. Την τελευταία έκδοση του προγράμματος openVPN μπορείτε να βρείτε στη ιστοσελίδα του λογισμικού OpenVPN στην παράγραφο Community Downloads.