Αγαπητοί ενδιαφερόμενοι,

Το Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών» που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2015 είναι προϊόν συνεργασίας δυο οργανισμών με διαφορετική προέλευση αλλά και φιλοσοφία: του ΤΕΙ ΑΜΘ και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας που ανήκει στο Πυροσβεστικό Σώμα της χώρας μας. 

Στο Πρόγραμμα αυτό συνεργάζονται τέσσερα Τμήματα του ΤΕΙ ΑΜΘ (Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ και Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων) και η  Σχολή Ανθυποπυραγών (ΑΕΙ) της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Πρόκειται για ένα καινοτόμο και μοναδικό στο είδος του Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα . Είναι καινοτόμο διότι στις μεθόδους διδασκαλίας του ενσωματώνει τα πιο σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία και μοντέρνες τεχνικές χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο εξοπλισμό, και είναι μοναδικό, διότι προσφέρει ολοκληρωμένες γνώσεις για τη διαχείριση κρίσεων και καταστροφών στο σύνολο σχεδόν των τεχνολογικών και φυσικών κινδύνων, ακόμα και σε αυτούς που προκαλούνται σε εξέδρες άντλησης πετρελαίων ή σε διαρροές γεωτρήσεων.

Οι γνώσεις αυτές παρέχονται από διακεκριμένους καθηγητές των τεσσάρων ανωτέρω τμημάτων του ΤΕΙ ΑΜΘ, όπως και από διδάκτορες καθηγητές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Την ομάδα διδασκαλίας ολοκληρώνουν καθηγητές από άλλα ΑΕΙ της Χώρας μας ή και Έλληνες καθηγητές και προσκεκλημένοι ομιλητές από την ΕΕ και τις ΗΠΑ.

Αγαπητοί ενδιαφερόμενοι,

ο κύριος στόχος του ΔΔΠΜΣ είναι να προσφέρει ένα Πρόγραμμα Σπουδών με χαρακτηριστικά Ακαδημαϊκότητας και Αριστείας, αλλά και απόλυτης ταύτισης με την εφαρμογή και την πράξη, σε συνθήκες προηγμένης τεχνολογίας.

Η πρώτη χρονιά λειτουργίας του, πιστεύουμε, το αποδεικνύει.

  

Ο Διευθυντής του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Καθ. Δ. Εμμανουλούδης