ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Με την συμμετοχή σας στο Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ανάλυση και Διαχείριση ανθρωπογενών και Φυσικών καταστροφών»  σας παρέχεται ένας προσωπικός λογαριασμός με το οποίον σας δίνεται πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Κάνοντας χρήση τα στοιχεία του λογαριασμού σας (όνομα χρήστη, κωδικό) σας παρέχεται η πρόσβαση: