Χώροι Μαθημάτων στο ΤΕΙ ΑΜΘ

Η αίθουσα "Κλεοξένης" είναι μοναδική σε ό,τι αφορά τον αυτοματισμό, το σχεδιασμό, αλλά και τη λειτουργικότητα της, προσφέροντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Περιλαμβάνει μια σειρά από συσκευές και άλλα χαρακτηριστικά, για τηλεδιάσκεψη καθώς επίσης και συσκευές για τηλεκπαίδευση.

Ο τηλεπικοινωνιακός και περιφερειακός εξοπλισμός της αίθουσας έχει επιλεχθεί με ιδια ίτερη προσοχή, ώστε αφενός μεν να αξιοποιεί στο μέγιστο βαθμό τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία, αφετέρου δε να προσομοιώνει το περιβάλλον και τη διαδικασία της παραδοσιακής εκπαίδευσης. Με τον τρόπο αυτό γίνεται δυνατή η αποτελεσματική και παραγωγική επικοινωνία των σπουδαστών και των διδασκόντων.

Το φωτογραφικό υλικό απεικονίζει τους χώρους του ΤΕΙ ΑΜΘ όπου θα διεξαχθούν κάποια από τα μαθήματα του προγράμματος. 

.