Παρουσίαση του ΔΔΠΜΣ "Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών"

Το Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών» που συνδιοργανώνεται από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε) και την Πυροσβεστική Ακαδημία.

Το Πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για να μπορεί να υποστηρίξει φοιτητές με ποικίλα γνωστικά πεδία και επαγγελματικά υπόβαθρα.