Εκδήλωση υποδοχής της δεύτερης σειράς μεταπτυχιακών φοιτητών ΔΔΠΜΣ

Χαιρετισμός Διοικητού Πυροσβεστικής Ακαδημίας Ιωάννη Τ. Ράμφου

Ομιλία Αν. Γενικού Γραμματέα Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Τζανέτου Φιλιππάκου

Ομιλία Διευθυντού του Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ομιλία Ακαδημαϊκού Καθηγητή κ. Χρήστου Σ. Ζερεφού 1/2

Ομιλία Ακαδημαϊκού Καθηγητή κ. Χρήστου Σ. Ζερεφού 2/2