Σφάλμα
  • unable to open image `/var/www/html/mandisastermsc.ihu.gr/cache/preview/48b10b82b8f0e6292bf3879af44a9133.jpg': Permission denied @ error/blob.c/OpenBlob/2641

Χώροι Μαθηματάτων στη Πυροσβεστική Ακαδημία

unable to open image `/var/www/html/mandisastermsc.ihu.gr/cache/preview/48b10b82b8f0e6292bf3879af44a9133.jpg': Permission denied @ error/blob.c/OpenBlob/2641

Με τη χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες δρομολογείται ο σχεδιασμός των μαθημάτων του νεοσύστατου διιδρυματικού διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών "Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών".

 Το φωτογραφικό υλικό απεικονίζει τους χώρους της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στην Κάτω Κηφισιά από όπου θα διεξαχθούν κάποια από τα μαθήματα του προγράμματος. 

{gallery}fireacademy{/gallery}.