Χώροι Μαθηματάτων στη Πυροσβεστική Ακαδημία

Με τη χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες δρομολογείται ο σχεδιασμός των μαθημάτων του νεοσύστατου διιδρυματικού διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών "Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών".

 Το φωτογραφικό υλικό απεικονίζει τους χώρους της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στην Κάτω Κηφισιά από όπου θα διεξαχθούν κάποια από τα μαθήματα του προγράμματος. 

.