Χρήση νέων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση κινδύνων

Τμήμα Θεσσαλονίκης - Χρήση νέων τεχνολογιών για την εκπαίδευση στην αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών - F12

.