Χρήση νέων τεχνολογιών για την εκπαίδευση στην αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές χρήσης νέων τεχνολογιών για την αυτό εκμάθηση, την συλλογή πληροφοριών και την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών κινητών συσκευών όπως για παράδειγμα εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας, Εφαρμογές  Κινητών τηλεφώνων. Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στην εκπαίδευση με νέων τεχνολογιών,  τη  χρήση φορητών συσκευών και παρουσιάζει γενικές έννοιες της τεχνολογίας Επαυξημένης Πραγματικότητα. Η ύλη του μαθήματος αποσκοπεί στην διδασκαλία των βασικών εννοιών της διδασκαλίας μέσω κινητών συσκευών, με την αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και τις διάφορες τεχνικές εκπαίδευσης που χρησιμοποιούνται. Επίσης, οι φοιτητές εισάγονται στις αρχές της Επαυξημένης Πραγματικότητας, και εξετάζεται το πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η τεχνολογία σε εκπαιδευτικές εφαρμογές. Περιγράφονται κάποιες ήδη υπάρχουσες αντιπροσωπευτικές εκπαιδευτικές εφαρμογές, και συζητείται η αρχιτεκτονική τους, η λειτουργία τους. Το μάθημα περιλαμβάνει τις εξής ενότητες : Χρήση νέων τεχνολογιών για την εκπαίδευση, τη  συλλογή πληροφοριών για την επίγνωση  κατάστασης ανάγκης. Η χρήση των social media τη διάρκεια έκτακτης ανάγκης σε περιπτώσεις καταστροφών. Κακόβουλη χρήση των social media κατά τη διάρκεια καταστροφών. Ο ρόλος  των social media στην ετοιμότητα  για  περιπτώσεις κρίσεων,  αντιμετώπισης και αποκατάστασης αυτών. Εισαγωγή στις αρχές της Επαυξημένης Πραγματικότητας, χρήσεις της  τεχνολογίας σε εκπαιδευτικές εφαρμογές πυρόσβεσης. Ανάπτυξη εφαρμογών κινητών τηλεφώνων με περιεχόμενο αντιμετώπισης καταστροφών. Ασύρματες μεταδόσεις και δίκτυα, Πομποτικά οχήματα και συσκευές, μη επανδρωμένα οχήματα.