Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας

Το 2015 βρίσκει το Πυροσβεστικό Σώμα να εορτάζει τα 85 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία. Με μια σπουδαία τεχνογνωσία, με έμπειρα και εκπαιδευμένα στελέχη, με ένα μεγάλο και σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζει την επιτυχή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των εκτεταμένων κινδύνων που απειλούν τη σύγχρονη κοινωνία.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

83 ΧΡΟΝΙΑ ΠΣ

62 ΧΡΟΝΙΑ ΠΣ

Δασικές πυρκαγιές (2015)

Παρουσίαση τρόπων ασφαλούς κατάσβεσης πυρκαγιάς σε μαγειρικά σκεύη

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Π. & ΤΟΥ Π.Σ.

Οδηγίες – συμβουλές για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών