Χώροι Μαθημάτων στο Πυροσβεστικό Σταθμός της Θεσσαλονίκης

Από τον Φεβρουάριο η Θεσσαλονίκη διαθέτει έναν από τους πιο σύγχρονους πυροσβεστικούς σταθμούς. Ένας σταθμός που έχει πρωτοποριακές παροχές αλλά και κατασκευές που δεν επιτρέπουν την κατασπατάληση των πόρων της υπηρεσίας. 

Το φωτογραφικό υλικό απεικονίζει τους χώρους του Πυροσβεστικού Σταθμού της Θεσσαλονίκης από όπου θα διεξαχθούν κάποια από τα μαθήματα του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών "Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών".

Πυροσβεστικός Σταθμός Θεσσαλονίκης

.