Πρώτη τελετή καθομολόγησης των αποφοίτων του ΔΔΠΜΣ

Τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην Καβάλα, η τελετή καθομολόγησης των τριάντα πρώτων αποφοίτων του Διϊδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών» του ΤΕΙ ΑΜΘ και της Σχολής Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών λειτουργεί αδιάλειπτα από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Στην τελετή παρέστησαν ο Πρύτανης του ΤΕΙ ΑΜΘ Δημήτριος Μπαντέκας, ο Αντιπρύτανης και Διευθυντής του ΠΜΣ Δημήτριος Εμμανουλούδης, ο Αντιπρύτανης Δημήτριος Μαδυτινός, ο Συντονιστής Υποστήριξης του Πυροσβεστικού Σώματος Υποστράτηγος ΠΣ Ιωάννης Ράμφος ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου ΠΣ Βασίλειου Καπέλιου, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Αρχιπύραρχος Σπυρίδων Βαρσάμης, καθηγητές και συγγενείς των αποφοίτων. Η εκδήλωση περιελάμβανε χαιρετισμούς από τον Πρύτανη, τους εκπροσώπους του Π.Σ. και το Διευθυντή του ΠΜΣ, ορκωμοσία, και επίδοση των πτυχίων. Τον όρκο των αποφοίτων ανέγνωσε ο πρωτεύσας απόφοιτος Επιπυραγός Ιωάννης Αράπης. Μεταξύ των τριάντα αποφοίτων οι είκοσι τρείς προέρχονται από το Πυροσβεστικό Σώμα.

.