Εκπαιδευτική Εβδομάδα στη Καβάλα

Την εβδομάδα 23-27 Μαΐου φοιτητές, από τα Τμήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης του ΔΔΠΜΣ συμμετείχαν στην προγραμματισμένη εκπαίδευση στην πόλη της Καβάλας. Η εκπαίδευση αυτή περιελάμβανε δύο σκέλη. Το πρώτο αφορούσε επισκέψεις σε βαριές βιομηχανίες της περιοχής με ιδιαίτερα προβλήματα   πυρασφάλειας (βιομηχανία φωσφορικών λιπασμάτων και εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου και υδρογονανθράκων της kavala Oil) ενώ το δεύτερο αφορούσε in situ εκπαίδευση των φοιτητών σε καινοτόμα συστήματα και όργανα που βρίσκονται εγκαταστημένα στο ΤΕΙ ΑΜΘ - μοναδικά στη χώρα – και σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Μεταπτυχιακού.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στο πλαίσιο των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων οι δυο ομάδες των φοιτητών ασκήθηκαν σε εικονικές πυροσβέσεις στις ανωτέρω εγκαταστάσεις αλλά και στο control crisis room, στο finger printing detector, σε σενάρια εικονικών καταστροφών κλπ.

Η εκπαιδευτική αυτή εβδομάδα είναι μέρος του προγράμματος του συγκεκριμένου Μεταπτυχιακού και πρόκειται να επαναληφθεί και στην επόμενη σειρά του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

.