Ο ανθρώπινος παράγοντας στη διαχείριση κινδύνων, κρίσεων και καταστροφών - F04

Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσει ο φοιτητής γενικές γνώσεις σε τομείς που συνδέονται με ψυχολογικές και συμπεριφορικές αντιδράσεις που προκαλούνται κατά ή μετά από συμβάντα κρίσεων ή καταστροφών, τόσο από την πλευρά των πολιτών, όσο και από την πλευρά των εμπλεκόμενων ομάδων που καλούνται να παρέμβουν. Το μάθημα περιλαμβάνει τις εξής ενότητες : Εθελοντικές ομάδες. Θεωρίες προσωπικότητας-Ψυχοπαθολογία. Συμβουλευτική-διαχείριση κατάστασης κρίσεων. Μετατραυματικό στρες, πένθος, απώλεια. Σύνδρομο burn out. Εργασιακές σχέσεις-στρες. Συναισθηματική νοημοσύνη και διαχείριση κρίσεων. Ψυχική υγεία μετά το συμβάν. Λήψη αποφάσεων υπό έντονο στρες. Εισαγωγή στην εγκληματολογία. Συναισθηματικές και συμπεριφορικές αντιδράσεις. Αρχές ανακριτικής. Ψυχολογία του όχλου. Αρχές κοινωνιολογίας-Ψυχολογία πανικού. Διαχείριση πανικού. Δημόσιες σχέσεις στη διαχείριση κινδύνων, κρίσεων και καταστροφών. Εργαλεία Δημοσίων Σχέσεων. Επικοινωνιακή πολιτική στη διαχείριση κινδύνων, κρίσεων και καταστροφών. Διαμόρφωση εικόνας. Αναγνωσιμότητα και επικινδυνότητα ψυχικών διαταραχών (πυρομανείς). Αξιολόγηση και διαλογή τραυματιών. Χρήση βάσεων δεδομένων –emergency Respond Guide. Εισαγωγή στη μοντελοποίηση και στις προσομοιώσεις. Γνωριμία και χρήση προσομοιωτών τελευταίας τεχνολογίας. Σωστή διαχείριση και αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων, επικίνδυνων περίπλοκων σεναρίων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης μέσω Crisis Control Room Operations and Emergency Responses. Πολιτική προστασία και Διεθνείς Οργανισμοί. Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και Πολιτική Άμυνα και Προστασία. Ευρωπαϊκή και Διεθνής πραγματικότητα (MIC, Framework Programs, Comission, INSARAG, CoE).