Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 5 Οκτωβρίου 2015

Κατόπιν αιτημάτων πολλών υποψηφίων για ολιγοήμερη παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών», σας ενημερώνουμε ότι η νέα οριστική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015.