Συμμετοχή αντιπροσωπείας στο Workshop on Natural Disaster Management Awareness, Haifa,Israel

Αντιπροσωπεία του ΔΔΠΜΣ συμμετείχε στο Bilateral Workshop on Natural Disaster Management Awareness που διεξήχθη στην Haifa 10-11 July 2019 στις εγκαταστάσεις τους University of Haifa (Israel) όπου ανέπτυξαν από μέρους τους τα παρακάτω θέματα:

  • Detailed presentation of MSc Program entitled “Analysis and Management of Manmade and Natural Disasters” including short presentation of IHU (Prof. D. Emmanouloudis)
  • Educational Institutes for the Prevention and Response of Natural Disasters and Technological Risks (Prof. D. Emmanouloudis)
  • Civil Protection in Greece. Status, problems, perspectives (Colonel of Fire Service Dr. M Chalaris)
  • The causes and mechanism of the homicidal Fire at Mati, Attica, Greece and its impact to the residents (Colonel OF Fire Service, Dr M. Chalaris)
  • Innovative Techniques for Citizens awareness in case of a natural disaster- Project CARMA (Prof. A.Tsinakos)
  • Virtual School. The use of innovation for pupils’ life protection (Prof. A. Tsinakos)