Νέα ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΔΙΠΑΕ

Έχει αναρτηθεί η νέα ιστοσελίδα του Τμήματος Πληροφορικής Καβάλας της Διεύθυνσης Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΔΙΠΑΕ, στον σύνδεσμο:

https://www.ihu.gr/noc-kavala