Συμμετοχή του αναπλ. Καθηγητή Νικολάου Κ. Κόκκινου στο 16th CSDP (Common Security and Defence Policy of the European Union)

Στις 7 Ιουνίου 2021, ο αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Χημείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και διδάσκων του ΔΔΠΜΣ Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών, κος Νικόλαος Κ. Κόκκινος, συμμετείχε με παρουσίαση στο 16th CSDP (Common Security and Defence Policy of the European Union). Ο κος Κόκκινος παρουσίασε τις επιπτώσεις των φυσικών, ανθρωπογενών και κλιματικών καταστροφών / κρίσεων στην ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Τίτλος Εργασίας: “IMPACT OF NATURAL, MAN-MADE AND CLIMATE DRIVEN DISASTERS/CRISIS ON EU SECURITY”,  N. Kokkinos and D. Emmanouloudis