Πραγματοποίηση workshop, 11 Απριλίου 2022

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με ακρωνύμιο "RESISTANT" και Υπεύθυνο τον καθηγητή Δ. Εμμανουλούδη, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 11 Απριλίου workshop με αντικείμενο την ενημέρωση του κοινού σχετικά με εκπαιδευτικά εργαλεία και μεθόδους ετοιμότητας του σε περιπτώσεις φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. 

.