Συμμετοχή του Αναπλ. Καθηγητή Ν. Κόκκινου στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Πολιτικής Προστασίας

Στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Πολιτικής Προστασίας, συμμετείχε τη Δευτέρα 27 και  Τρίτη 28 Ιουνίου 2022, ο αναπλ. Καθηγητής του ΔιΠαΕ κος Ν. Κόκκινος, μέσω του Έργου RESISTAN´, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)  στο πλαίσιο του Προγράμματος Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM-2020) και συντονίζεται από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Δ. Εμμανουλούδη.

Tο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Πολιτικής Προστασίας αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο με περισσότερους από 1.000 συμμετέχοντες από εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς φορείς, θεσμικά όργανα της ΕΕ, ΜΚΟ, την επιστημονική κοινότητα και εθελοντικές οργανώσεις.