Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 2022-2023

 Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2022-2023 έως τις 18/9/2022