Τελετή έναρξης του ΔΔΠΜΣ

Στις 30 Οκτωβρίου 2015 θα πραγματοποιηθεί η τελετή έναρξης του Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο: «Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών».

Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα, διάρκειας 3 εξαμήνων, απευθύνεται σε όλους. Κυρίως όμως, απευθύνεται στο ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος και, εν γένει, των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και σε στελέχη φορέων πολιτικής προστασίας.

Πρόκειται για το προϊόν σύμπραξης δύο οργανισμών με διαφορετική προέλευση και φιλοσοφία: της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στο πρόγραμμα αυτό συνεργάζονται τέσσερα Τμήματα του ΤΕΙ ΑΜΘ και η Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Πρόκειται για ένα καινοτόμο και μοναδικό στο είδος του μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Είναι καινοτόμο διότι στις μεθόδους διδασκαλίας του ενσωματώνει τα πιο σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία και τις πλέον μοντέρνες τεχνικές με τη χρήση των τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality techniques) σε περιπτώσεις πυρόσβεσης και διασωστικών επιχειρήσεων.

Ο κύριος στόχος των δυο Οργανισμών είναι να δημιουργήσουν ένα Πρόγραμμα Σπουδών με χαρακτηριστικά Ακαδημαϊκότητας και Αριστείας, αλλά και απόλυτης ταύτισης με την εφαρμογή και την πράξη, σε συνθήκες προηγμένης τεχνολογίας. Το πρόγραμμα προσφέρει στο φοιτητή όλα τα υπερσύγχρονα εφόδια (μοναδικά σε ελλαδικό επίπεδο) χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο εξοπλισμό, όπως control room το οποίο είναι εφοδιασμένο με emergency risk simulators. Πρόκειται για ένα σύγχρονο «εργαλείο» αποτελεσματικής διαχείρισης κρίσεων του συνόλου σχεδόν των τεχνολογικών και φυσικών καταστροφών, ακόμα και όσων μπορεί να προκληθούν σε εξέδρες άντλησης πετρελαίου ή σε περιπτώσεις διαρροής σε γεωτρήσεις.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται σε δύο τμήματα, που θα λειτουργούν παράλληλα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί και ειδική εκπαίδευση στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ ΑΜΘ καθώς και on & off shore oil platform εκπαίδευση στην πλατφόρμα εξόρυξης πετρελαίου στον κόλπο της Καβάλας, , την μοναδική στην Ελλάδα, ώστε οι φοιτητές να αποκομίσουν το μέγιστο σε γνώσεις και πρακτική εξάσκηση.