Παράταση Προθεσμίας Αιτήσεων

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων για το ΔΔΠΜΣ με τίτλο:  «Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών» παρατείνεται έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2016.