Διάκριση φοιτητή του Δ.Δ.ΠΜΣ στο Integrated Research on Disaster Risk (IRDR) Young Scientist Program

Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε ότι ο φοιτητής του Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) «Ανάλυση και Διαχείριση ανθρωπογενών και Φυσικών καταστροφών» και ερευνητής στο Research Center for Soil and Water Resources ant Natural Disaster Prevention, National Yunlin University of Science and Technology, Taiwan (Republic of China), Σχισμένος Σπύρος έγινε δεκτός στο Integrated Research on Disaster Risk (IRDR) Young Scientist Program.

Το project με τίτλο: "PREPAREDNESS, RESILIENCE & EDUCATION AGAINST TORRENTS (PREDATOR)" θα διαρκέσει τρία (3) χρόνια και η έρευνά του θα πραγματοποιηθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ταϊβάν, με απώτερο σκοπό να συμπεριληφθούν και άλλες χώρες από Ευρώπη, Αμερική, Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία.


Το IRDR  είναι ένα δεκαετές ερευνητικό πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από το International Council for Science (ICSU), το International Social Science Council (ISSC), και το United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR).

Να σημειωθεί ότι ο επιβλέπων καθηγητής είναι ο Διευθυντής του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., Αναπληρωτής Πρόεδρος Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ ΑΜΘ και κάτοχος Έδρας UNESCO, καθηγητής Δημήτριος Εμμανουλούδης.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Γραμματεία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

 

Σχετικά web-links: http://www.irdrinternational.org/