Δελτίο Τύπου - Εκδήλωση ενημέρωσης

                                        

 

Εκδήλωση ενημέρωσης από το Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο

«Ανάλυση και διαχείριση ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών»

(MSc in analysis and management of Manmade and natural disasters)

  

Το ΔΔΠΜΣ του ΤΕΙ ΑΜΘ (Τμήματα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Διοίκησης Επιχειρήσεων) και της Σχολής Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας,  με αφορμή την αποφοίτηση των σπουδαστών του 1ου ακαδημαικού έτους 2015-2016, διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση την Τρίτη 20 Ιουνίου 2017 , ώρες 19.00-21.00, στο Αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών, Λεωφ. Βασ. Σοφίας & Ριζάρη 2.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων αναφορικά με θέματα ανάλυσης και διαχείρισης ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών, καθώς και η ανάδειξη προοπτικών ενδυνάμωσης όλων των μελών που ενασχολούνται στη διαχείριση κρίσεων.

Θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση από το Διευθυντή του Προγράμματος, καθηγητή κ. Δ. Εμμανουλούδη και θα ακολουθήσουν παρουσιάσεις των καινοτόμων Μεταπτυχιακών Διατριβών

  • Δ. Μενεμενλής, «Εκτίμηση πλημμυρικής επικινδυνότητας με τη χρήση μοντέλων προσομοίωσης στη λεκάνη απορροής του τεχνικού φράγματος Λευκογείων, Κάτω Νευροκοπείου Δράμας»
  • Δ. Μπουζάνης «Εφαρμογή της οδηγίας Seveso σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης χημικών προϊόντων στην Ελλάδα»
  • Κ. Παναγιωτοπούλου, «Δημιουργία φυσικής διεπαφής, για την εκπαίδευση των παιδιών στην αντιμετώπιση καταστροφών»

 

Η εκδήλωση απευθύνεται σε Στελέχη του ΠΣ και των άλλων Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και σε πολίτες της χώρας, ιδιαίτερα στελέχη πολιτικής προστασίας, μέλη εθελοντικών Οργανώσεων ΠΠ, όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο της Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας (ΥΑΕ) και στον χώρο της Υγείας και σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές συναφών ειδικοτήτων.

  

Για πληροφορίες σχετικά με το Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ανάλυση και διαχείριση ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών μπορείτε να επισκεφτείτε το σύνδεσμο: http://mandisastermsc.teiemt.gr

 

 Πρόσκληση