Παράταση Προθεσμίας Αιτήσεων

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων για το Δ.Δ.ΠΜΣ με τίτλο:  «Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών» παρατείνεται έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2017.