Νέες υπηρεσίες Identity Management- Ενεργοποίηση ηλεκτρονικού λογαριασμού – URegister

Σας ενημερώνουμε ότι το ΤΕΙ ΑΜΘ προσφέρει στους φοιτητές του και στα μέλη της ακαδημαϊκής του κοινότητας νέες σύγχρονες υπηρεσίες διαχείρισης δικτυακών λογαριασμών (Identity Management), σε συνεργασία με το Ελληνικό Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet.

Για σχετικές πληροφορίες ενημερωθείτε από τον παρακάτω σύνδεσμο

Ενεργοποίηση ηλεκτρονικού λογαριασμού – URegister (https://uregister.teiemt.gr) – Φοιτητές (pdf)

Ενεργοποίηση ηλεκτρονικού λογαριασμού – URegister (https://uregister.teiemt.gr) – Προσωπικό (pdf)