Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων πέντε επιστημονικών συνεργατών και ενός εξωτερικού συνεργάτη για την τεχνική υποστήριξη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων πέντε (5) επιστημονικών συνεργατών για τη διδασκαλία μαθημάτων και ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη για την τεχνική υποστήριξη του Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ανάλυση και Διαχείριση ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών» για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού  έτους 2017-2018. 

Πρόσκληση