Πρώτη τελετή καθομολόγησης των αποφοίτων του ΔΔΠΜΣ

Πρώτη τελετή καθομολόγησης των αποφοίτων του Διϊδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών» του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Σχολής Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

H εκδήλωση, θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 18.00, στο Φουαγιέ του Μεγάλου Αμφιθεάτρου του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.