ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ανάλυση και Διαχείριση ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΛΚΕ) ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, δύο (2)  Εξωτερικών Συνεργατών για διδασκαλία στο εαρινό εξάμηνο στο πλαίσιο του ανωτέρω ΔΔΠΜΣ.

Πρόσκληση - Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών Τ.Ε.Ι. - Α.Μ.Θ.