ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΔΔΠΜΣ ΣΤΗΝ ΤΑΙΒΑΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΤΥΤΠΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΎΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΔΠΜΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΥΤΗΣ

Κατά το διάστημα 22 -27 Μαρτίου 2018, ο Διευθυντής του Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών» μαζί με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου του Michigan Ν. Κατωπόδη επισκέφτηκε το Ερευνητικό Κέντρο SWAN της TAIWAN το οποίο είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο της χώρας για φυσικές καταστροφές, ανήκει στο Εθνικό Πανεπιστήμιο YUNLIN και είναι από τα σημαντικότερα Ερευνητικά Κέντρα της Νότιο Ανατολικής Ασίας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης αυτής πραγματοποιήθηκε η επισκόπηση από τους δύο προαναφερθέντες καθηγητές της λεκάνης απορροής του ποταμού JOSHUA, όπως και των Σταθμών ελέγχου πλημμύρας HANGSI και HOMING.

Επίσης παρουσιάσθηκε προς τους Ταιβανούς επιστήμονες πρότυπο αντιπλημμυρικό σύστημα προστασίας που εκπονήθηκε από την ερευνητική ομάδα των δύο καθηγητών και μεταπτυχιακών φοιτητών του ΔΔΠΜΣ. Το σύστημα αυτό με την κωδική ονομασία «REGINA» εντυπωσίασε τους ερευνητές του SWAN οι οποίοι εξέφρασαν την επιθυμία να χρηματοδοτήσουν την πιλοτική εφαρμογή του σε χειμαρρικές λεκάνες της Ταιβάν.

Σημειώνεται ότι η επίσκεψη αυτή των Ελλήνων καθηγητών στην προαναφερθείσα χώρα είναι η δεύτερη στη σειρά και πραγματοποιείται στο πλαίσιο διετούς συνεργασίας μεταξύ του ΔΔΠΜΣ και του Ερευνητικού Ινστιτούτου SWAN.