Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Το ΔΔΠΜΣ Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών βρίσκεται σε καθεστώς αναμόρφωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4485/2017. Η διαδικασία αναθεώρησης του προγράμματος αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τα μέσα Ιουνίου 2018. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 αναμένεται να ξεκινήσει  αμέσως μετά την αναθεώρηση και θα διαρκέσει έως τις 31 Αυγούστου 2018. Το νέο πρόγραμμα σπουδών θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας με την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την επόμενη σειρά φοιτητών.