Σφάλμα
  • unable to open image `/var/www/html/mandisastermsc.ihu.gr/cache/preview/c305ec424e849d9a2494fe2c5689a786.JPG': Permission denied @ error/blob.c/OpenBlob/2641

Καινοτομίες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

unable to open image `/var/www/html/mandisastermsc.ihu.gr/cache/preview/c305ec424e849d9a2494fe2c5689a786.JPG': Permission denied @ error/blob.c/OpenBlob/2641

Στο πλαίσιο του Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν μία υπερσύγχρονη και μοναδική στη χώρα μας αίθουσα ελέγχου με προσομοιωτές έκτακτων κινδύνων (emergency risk simulators) για την χερσαία και την υπεράκτια (onshore and offshore) εκπαίδευση σε εγκαταστάσεις εξόρυξης υδρογονανθράκων.  

Μία ενδελεχή οπτική στο ζήτημα των προϊόντων καύσης και των ατμοσφαιρικών ρύπων αλλά και των επιπτώσεών τους στη δημόσια υγεία μπορούν να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές στο πλαίσιο του προγράμματος.

Μία ακόμη καινοτομία που εισάγει το Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με τις μεθόδους ανίχνευσης βιολογικών παραγόντων στο πεδίο των επιχειρήσεων. 

Αίθουσα Ελέγχου Κρίσεων (Crisis Control Room)

{gallery}crisis_control_room{/gallery}