Έναρξη Μαθημάτων Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

Γνωστοποιείται στους φοιτητές ότι η έναρξη των μαθημάτων του ΔΔΠΜΣ «Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών»,  θα πραγματοποιηθεί για το Τμήμα της Αθήνας  την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 15.30 και για το Τμήμα της Θεσσαλονίκης το Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12.30

 

Εκ της Γραμματείας